burdurwebmedya
burdurwebmedya

Burdur Haber, Burdur Haberleri

Bu istihdam teşvikleri kaçmaz!

Bu istihdam teşvikleri kaçmaz!
324 kez okundu
15 Mart 2019 - 10:05

Vali Hasan Şıldak’ın katılımıyla gerçekleşen programda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “İstihdam Seferberliği-2019” kapsamında uygulamaya başlanan kampanya ve teşvik programlarının tanıtımı yapıldı.

“Burası Burdur Burada İş Var” slagonu ile başlatılan istihdam seferberliği tanıtım toplantısına başta Vali Hasan Şıldak olmak üzere SGK İl Müdürü Bayram Balban,  Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ramazan Erdim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Hasan Güven, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, BUTSO Meclis Başkanı Ömer Çeliker, Burdur Esnaf ve Sanatkalar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Mecikoğlu ve basın mensupları yer aldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Vali Hasan Şıldak’ın yaptığı açılış konuşması sonrası kurum müdürleri devletin verdiği teşvikler ile ilgili bilgi verdi. Toplantının devamında söz alan oda başkanları uygulanacak olana istihdam seferberliği projesi için destek vererek istihdam hedefine ulaşacaklarını dile getirdiler.

Vali Hasan Şıldak yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin iş birliğinde yürütülecek 2019 Yılı İstihdam Seferberliği başlatılmıştır. Şubat ayı sonlarında kamuoyuna duyurulan ve yeni istihdam teşviklerinin de yer aldığı seferberlik girişiminin İlimizde de en üst düzeyde gerçekleşmesi amacıyla bugün burada birlikte bulunduğumuz değerli oda yönetim kurulu başkanlarımız ve kurum müdürlerimizle birlikte İlimiz adına Valiliğimiz öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan seferberlik çağrısına Burdur’dan en iyi desteği ortaya koymak adına toplanmış bulunuyoruz.

“Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan istihdam seferberliğinin başta İlimiz olmak üzere Ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini, ekonomimize yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyoruz. Bilindiği gibi ekonominin en vazgeçilmez unsuru üretimdir. Üretimin güçlenmesi her şeyden önce başta sanayi kuruluşlarımız ve işletmelerimiz olmak üzere bütün üreticilerin daha çok çalışmasına bağlıdır. Ülkemiz son yıllarda içinden geçtiği bütün zor süreçleri başarıyla aşmış, kendisine yöneltilen her türlü tehdidi bertaraf etmiştir. Karşımıza çıkarılan uluslararası düzeydeki bütün engeller, terör tehdidi ve ekonomik abluka girişimleri Devletimizin, her şeyden önce Milletinden aldığı güçle kararlı bir şekilde çökertilmiştir.

2017 yılında olduğu gibi bu yıl uygulamaya konulan istihdam seferberliğinin de ifade ettiğim, bu perspektiften değerlendirilmesi gerekmektedir ve inanıyoruz ki 2017 yılında olduğu gibi 2019 yılında da İlimiz bu seferberliğe en iyi düzeyde katkı sağlayacaktır. Bütün bu seferberlik çağrılarına verilen olumlu karşılıklar aslında sanayicimizin, işletmecilerimizin, üreticilerimizin birlik ve beraberlik ruhu içinde Devletinin yanında duruşlarının en iyi tezahürüdür.

İstihdam seferberliği diğer taraftan sanayici ve işletmecilerimize çok olumlu yeni fırsatlar sunmaktadır. Biraz sonra ayrıntılı bir şekilde İl Müdürü arkadaşlarım tarafından açıklanacak olan teşvik paketi incelendiğinde aslında bütün firmaların yararına olacak pek çok düzenlemeyi içerdiği görülecektir.

Pek çok kez ifade ettiğimiz gibi 2019 yılı Burdur İlinde sanayicilerimiz, kobilerimiz, esnafımız, çiftçimiz ve bütün üreticilerimiz açısından daha iyi, daha verimli ve daha başarılı bir yıl olacaktır. Bu pozitif düşünceyle çok çalışarak, ülkesinin birlik ve beraberliğine katkı sağlama ve Devletine sadakatle bağlı kalma yaklaşımıyla 2019 yılında insanlarımızın üretim ve çalışmaya odaklanacaklarına inanıyorum. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen bu seferberliğin ayrı bir önemi olduğunu ve adeta bu olumlu süreci çok daha güçlendireceğini belirtmek istiyorum.

Burada bulunan çok değerli oda yönetim kurulu başkanlarımızla yaptığımız istişare ve değerlendirmeler sonucunda bugün bu açıklamayla İlimizde bu yönde oluşan kararlılığı ve gayreti sizlerle paylaşmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Odalarımız seferberlik çağrısı yapılır yapılmaz kendi üyelerine yönelik gerekli çalışmaları başlatmışlar, duyuruları yapmışlar ve bu konudaki niyet beyanlarını ortaya koymuşlardır. Bu manada gösterdikleri duyarlılık ve yaklaşımdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik’te toplantıda yaptığı konuşmada, 2019 yılı İstihdam Seferberliği’nin ekonomiye katkı sunacağını ifade ederek;

“25 Şubat’ta çıkan bu seferberliğin biz ayın 26’sından bu tarafa çalışmaları hep birilkte yaptık. Bundan sonraki çalışmalarıda, broşür çalışmaları, dükkanlara gerekli ilan panoları yapıp camlarını asıp, onları bilgilendirme çalışmalarını sürdürdük. İnternet üzerinden duyurularımızı devam ettiriyoruz. Bu iş dünyası adına baktığımız zaman gelmiş geçmiş en büyük devrim. Uzun yıllardır beklenti içinde olduğumuz bu istihdam seferberliği bugüne nasip oldu. İnşallah 2019 yılında biraz durağan geçen ekonomimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” dedi.

İŞTE O İSTİHDAM PAKETLERİ

1-    İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

a)    Üç Aylık Ücret Desteği Uygulaması (YENİ)

İşverenlerin 2018’de en az işçi çalıştırdıkları aydaki çalışan sayısına ilave olarak bu yıl Şubat, Mart ve Nisan aylarında sağlayacakları ilave istihdam için 3 ay süreyle ücret desteği sağlanmaktadır. Söz konusu teşvikten yararlanan işverenlerden bu kişileri 3 ayın sonunda 6 ay istihdam etmesi hedeflenmektedir.

b)    İlave İstihdam Teşviki

2018’de Cumhurbaşkanımız liderliğinde Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında hayata geçirilen İlave İstihdam Teşviki ile imalat ve bilişim sektörü ve kadın, genç ve engellilere yönelik destek tutarında ve süresinde farklılaştırma yapılmıştır.

Teşvik kapsamında özel sektör işverenlerine önceki takvim yılındaki ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edecekleri her bir sigortalı için prim ve vergi desteği sağlanmaktadır.

c)     Asgari Ücret Desteği

Asgari Ücret Desteği 2016-2017’de 12 ay; 2018’de ise 9 ay olarak uygulanmıştı. 2019’da yapılan yasal düzenleme ile destek süresi 12 aya çıkarılmış ve destek tutarı işyeri büyüklüğüne göre farklılaştırılmıştır. Bu kapsamda; 500 ve üzeri sayıda çalışanı olan işyerleri için çalışan başına aylık 
101 TL, 500’den az çalışanı olanlar için çalışan başına aylık 150 TL destek sağlanmaktadır.

d)    Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

31.12.2020 yılına kadar 6 aydır işsiz olan kişileri, kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam eden özel sektör işverenlerine prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik primi işveren payı desteği olarak aylık kişi başı 524,47 ila 3.933,54 TL arasında İşsizlik Sigortası Fonundan destek sağlanmaktadır.

e)     5 Puanlık İndirim Teşviki

Özel sektör işverenleri, 5510/4-1-a kapsamında çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.

f)      İlave 6 Puanlık İndirim Teşviki

51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanacak sigorta primlerinde öncelikle 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden 6 puanlık indirimden yararlanılabilir.

2- İSTİHDAMIN KORUNMASINA YÖNELİK DESTEKLER

a)    Kısa Çalışma Ödeneği

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde 3 ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

3- NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

a)    İşbaşı Eğitim Programı

b)    İşe İlk Adım Projesi

c)     Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP)

1. İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ 
ŞARTLAR
• 01 ŞUBAT 2019 – 30 NİSAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA İŞE ALINANLAR İÇİN GEÇERLİDİR.
• 3 AY DESTEKTEN FAYDALANAN İŞÇİ; 9 AY SÜREYLE İSTİHDAM EDİLECEK.
• DESTEKTEN FAYDALANABİLMEK İÇİN YENİ İŞE ALINACAK KİŞİNİN; İŞE ALINACAĞI AYDAN ÖNCEKİ 3 AY İÇİNDE 10 GÜNDEN FAZLA SİGORTALILIĞI OLMAYACAK.
• 2018 YILI İÇİNDE ÇALIŞAN SAYISININ EN AZ OLDUĞU AYDAKİ ÇALIŞAN SAYISINA İLAVE OLARAK İŞE ALIM GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. 
(Örnek : Mayıs 2018 30 Kişi, Haziran 2018 32 Kişi, Temmuz 2018 30 Kişi ise; En düşük Temmuz 2018 istihdam sayısı olan 30 kişinin üzerine ilave işçi alımı desteklenmektedir)
• İLK 3 AY; YENİ İŞE ALINAN ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINI DEVLET DESTEKLEYECEK. 
• YENİ İŞE ALINANLARIN; SONRAKİ 9 AYDAKİ VERGİ+SGK PRİMLERİ DEVLETÇE DESTEKLENECEK. 
• İSTİHDAM EDİLECEK 18-25 YAŞ ARALIĞINDAKİ ERKEKLER VE AYRICA ENGELLİLER İÇİN DESTEK SÜRESİ 15 AY.

DESTEK 31 ARALIK 2020 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.

ÖRNEK
• İLK 3 AY MAAŞLARI DEVLET KARŞILAYACAK.
ÖRNEK : DESTEK MİKTARI 2.021 * 3 AY = 6.063 TL

• SONRAKİ 9 AY; VERGİ + SGK PRİMELRİNİ DEVLET KARŞILAYACAK.
ÖRNEK : KİŞİ BAŞINA DESTEK MİKTARI 1.113.- TL * 9 AY = 10.017 TL

1 İŞÇİ İÇİN İŞVERENE ÖDENEN DESTEK MİKTARI
– İLK 3 AY MAAŞI (2.021 *3 Ay) 6.063 TL
– İLK 3 AY SGK + VERGİLERİ ( 1.113 * 3 AY) 3.339 TL
– SON 9 AYIN SGK + VERGİLERİ (1.113 * 9 AY) 10.017 TL 
TOPLAM İŞVEREN DESTEĞİ 19.419 TL

2. İLAVE İSTİHDAM VERGİ VE PRİM DESTEĞİ
• HER İLAVE İSTİHDAM İÇİN 1 YIL SÜRE İLE VERGİ VE SGK PRİMLERİ DEVLETÇE DESTEKLENMEKTEDİR.( İSTİHDAM EDİLECEK 18-25 YAŞ ARALIĞINDAKİ ERKEKLER VE AYRICA ENGELLİLER İÇİN DESTEK SÜRESİ 15 AY)
• 2018 YILI ORTALAMA ÇALIŞAN SAYISINA İLAVE OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK. 
• AYLIK ÜCRETİ 6.822 TL KADAR OLANLAR İÇİN MİKTARIDIR.

DESTEK 31 ARALIK 2020 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.

ÖRNEK 1
• 12 AY VERGİ VE SGK DESTEĞİ
KİŞİ BAŞINA DEVLET DESTEK MİKTARI 1.113 * 12 AY = 13.356 TL

ÖRNEK 2 
• İMALAT VE BİLİŞİME DESTEK MİKTARI AYLIK 2.712.- TL
KİŞİ BAŞINA DEVLET DESTEK MİKTARI 2.712 * 12 AY = 32.544 TL

3. ÜCRETLER BİZDEN DESTEĞİ 
EKONOMİK SEBEPLERLE;
• İŞYERİNİN TAMAMINDA YADA BİR BÖLÜMÜNDE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİNİ GEÇİCİ OLARAK AZALTILMASI VEYA DURDURULMASI HALLERİN DE ;
• 3 AY ÜCRETİ; İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANACAKTIR. 
BAŞVURU YERİ İŞKUR

4. MEVCUT İSTİHDAMI KORU DESTEĞİ 
• TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULANMAYAN İŞYERLERİNDE 3.060 TL’NİN ALTINDA ÜCRET ALANLAR, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULANAN İŞYERLERİNDE 6.090 TL’NİN ALTINDA ÜCRET ALANLAR İÇİN UYGULANACAKTIR.
• 2018 YILININ EN AZ İŞCİ İSTİHDAM EDİLEN AYI ESAS ALINARAK 2019 YILINDA UYGULANACAKTIR.

ÖRNEK
– ÇALIŞAN SAYISI 500 ALTINDA İSE 12 AY SÜRE İLE KİŞİ BAŞI AYLIK 150 TL
– ÇALIŞAN SAYISI 500 ÜSTÜNDE İSE 12 AY SÜRE İLE KİŞİ BAŞI AYLIK 101 TL

5. DÜZENLİ ÖDEMEYE SÜREKLİ DESTEK 
SGK PRİMLERİNİN İVEREN HİSSESİNİN 5 PUANLIK KISMI DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR.

ÖRNEK
– DESTEK MİKTARI % 5 İŞVEREN HİSSESİ
– AYLIK 128 TL – 959 TL KİŞİ BAŞINA DESTEK MİKTARI.

6. ÖNCE İŞBAŞI EĞİTİM SONRA İSTİHDAM DESTEĞİ
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
• KURSİYERLERE 3 AY SÜREYLE AYLIK 2.021 TL ÖDENECEK.
• İMALAT SANAYİ VE BİLİŞİM SEKTÖRLERİNDE SÜRE 6 AY UYGULANACAK.
• SİBER GÜVENLİK, KODLAMA, YENİLENEBİLİR ENERJİ VB. MESLEKLERDE 18-29 YAŞ ARASI GENÇLER İÇİN 9 AY SÜREYLE UYGULANACAK VE AYLIK 2.210 TL ÖDENECEK.
• KATILIMCILARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI PRİMLERİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK.
• 2-5 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN İMALAT SANAYİDE İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN KADINLARA İLAVE OLARAK AYLIK 400 TL ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ VERİLECEK. 
• EN AZ 2 SİGORTALI ÇALIŞANI OLAN İŞVERENLER FAYDALANACAK.
• İŞVERENLER ÇALIŞAN SAYISININ % 30 KADAR KATILIMCI TALEP EDEBİLİR. 
• İŞVERENİN % 50 İSTİHDAM TAAHHÜDÜ VERME VE KATILIMCILARI EN AZ PROGRAM SÜRESİ KADAR İSTİHDAM ETME ZORUNLULUĞU VARDIR.
• PROGRAM GÜNDE EN FAZLA 8 SAAT OLMAK ÜZERE VE HAFTADA 6 GÜNÜ AŞMAMAK KAYDIYLA HAFTALIK 45 SAATİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLENİR.

ÖRNEK
• KATILIMCILARA 3 AY SÜRE İLE AYLIK 2.021 TL, ÖĞRENCİLERE 1.516 TL, İŞSSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA 1.011 TL (2.021*3 AY)
• İMALAT VE BİLİŞİME 6 AY SÜRE İLE AYLIK 2.021 TL (2.021*6 AY)
• GÜNÜMÜZÜN MESLEKLERİNE 9 AY SÜRE İLE AYLIK 2.210 TL (2.210 * 9 AY)


7. NİTELİKLİ İŞGÜCÜ EĞİTİMİNE DESTEK 
• NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İŞVERENLERİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA OLUŞTURULACAK EĞİTİM PROGRAMI İLE YETİŞTİRİLECEK
• KURSLAR, TEORİK VE PRATİK EĞİTİM OLARAK 8 AYA KADAR SÜREBİLECEK.
• EĞİTİMLER İŞKUR ARACILIĞI GERÇEKLEŞECEK.
• KURSİYERLERE 8 AY SÜRE İLE AYLIK 2.021 TL ÖDENECEK.

ÖRNEK
DESTEK MİKTARI 2.021 * 8 AY = 16.168 TL

8. TEŞVİKLERDEN GERİYE DÖNÜK FAYDALANMA 
• BAŞVURU TARİHİNDEN GERİYE YÖNELİK CARİ AY HARİÇ EN FAZLA 5 AYA KADAR GERİYE YÖNELİK TEŞVİKTEN FAYDALANMA VEYA TEŞVİK DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ DİKKATE ALINACAKTIR.
• CARİ AYA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SGK’YA GÖNDERİLME SÜRECİNİN SON GÜNÜNE KADAR YAPILAN BAŞVURULARDA, CARİ AYA İLİŞKİN TALEPLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.


burdurwebmedya
KÖŞE YAZARLARI

Copyright@ Burdurweb.com | 2010 - 2019 | Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları sitemize ve AA haber ajansı kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.